banner9

Artık hiçbir inşaat yarım kalmayacak

Kentsel dönüşümdeki yeni stratejilerini açıklayan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Ülkemizde artık hiçbir inşaat yarım kalmayacak. Sadece teknik ve finansal yeterliliği sağlayan yatırımcılarımız, dönüşüm uygulamalarında bulunabilecek. Halk arasında temelden veya maketten satma ve satın alma olarak bilinen döneme son verilecek. İnşaatın ilerleme seviyesine göre bakanlık tarafından satışlara izin verilecek” dedi.

Artık hiçbir inşaat yarım kalmayacak
ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kentsel dönüşümde yeni dönemin yol haritasını açıkladı. Bakanlık olarak hedeflerinin her yıl 300 bin konutu dönüştürmek olduğunu belirten Bakan Kurum, “Yıllık 300 bin konutun 30 binini Bakanlık olarak dönüştüreceğiz. Kalan 270 bin konut için de belediyelere, özel sektörümüze çağrıda bulunuyorum; Emlak Bankasının da bu sürece dahil olmasıyla kentsel dönüşümde hem özel sektörümüze hem belediyelerimize gerekli finans desteğini sağlayacağız. Temel hedefimiz ise dönüşümü 20 yıl içerisinde tamamlamak” dedi. Dönüşümde gelinen nokta hakkında bilgi veren Kurum, “53 farklı ilimizde 238 adet riskli alanda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Dönüşüm kapsamına aldığımız bağımsız birim sayısı 664 bin. Ülke genelinde 597 bin adet konutu yeniliyoruz. Kentsel dönüşüm projeleri kapsamında kira yardımı, proje ve faiz desteği olarak toplam 9 milyar 407 milyon lira kaynak kullandık” dedi.

KİMLİKLİ ŞEHİRLER
Dönüşüm ile ilgili iyileştirme yapmak, daha sağlıklı bir süreç yaşanmasını sağlamak, uygulamalardaki sorunları çözmek amacıyla yeni bir yaklaşıma ihtiyaç duyduklarını belirten Bakan Kurum,
“Açıklayacağımız Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi’nin temel gayesi; dönüşümün şehre dair alınan üst ölçekli tüm kararlar ile uyumlu olmasını, parsel veya bina bazlı değil, ilçe ve il bazında yapılmasını, şehri parçalarına ayırarak değil bir bütün olarak değerlendirilmesini sağlamak. Strateji belgemizle vatandaşımızın yaşadığı tüm mağduriyetleri bir bir önleyeceğiz. Şehirlerimizde yaşanan tekdüzeleşmeye mani olacak, şehirlerimizi kimliklerine kavuşturacağız” dedi.

DÖNÜŞÜM ANAYASASI
Her belediyenin kendi ilçesine veya iline dair Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi hazırlayacağını ve bunu bakanlığın onayına sunacağını belirten Bakan Kurum, şunları söyledi: “Bu sayede, şehirlerimiz “Kentine Özgü bir Dönüşüm Anayasası” nın da sahibi olacak. Kentsel dönüşümü, hazırlanan bu belgeye göre yapacak. Bu belgelere göre dönüşüm alanları, kentin bir bölümüne değil, bütününe yönelik yapılan analizler neticesinde belirlenecek. Dönüşüm alanları, risk durumu, halkın beklentisi, finansal analizler, konut ve işyeri ihtiyacı ve çevresel etkiler göz önünde bulundurularak öncelik sırasına konulacak. Bundan önce gerçekleştirilen bina ve parsel bazlı uygulamaların yerini; teknik ve sosyal altyapı ihtiyacını gideren, okulları, ibadethaneleri, yeşil alanları, geniş yolları ile planlanmış, üst ölçekli plan kararları ile uyumlu alan bazlı dönüşüm alacak.
Yeni dönemde katılımcılık en önemli gündemimiz. Sürece halkın tam katılımı sağlanacak ve hak sahiplerinin ihtiyaçları doğrultusunda hareket edilecek. Bundan böyle sadece ihtiyaç kadar konut üretilecek. Kaynaklarımızın en verimli ve en etkin kullanımı sağlanacak, israf ve kayıplar önlenecek. Yatay mimari, sosyal ve teknik altyapı ihtiyacı, engelsiz yaşam, çevresel değerlerin korunması, sürdürülebilirlik ile tarihi ve kültürel mirasın korunması hususları esas alınacak. Kentsel dönüşüm uygulama takvimi, yani başlangıç ve bitiş tarihleri belli olacak. Finansman yönetimi belirlenecek. “Kentsel dönüşüm ne zaman bitecek?” “Kentsel dönüşümü kim yapacak?” soruları tarihe karışacak.”
Yeni dönemde yatırımcılar için de önemli kriterler geldiğini ifade eden Bakan Kurum, belli kriterleri sağlayan müteahhitlerin, kentsel dönüşüm uygulamaları yapabileceğini dile getirdi. Kurum, “Ülkemizde artık hiçbir inşaat yarım kalmayacak, vatandaşlarımız en kısa sürede sıcak yuvalarına ve işyerlerine kavuşacak. En önemlisi de kentsel dönüşüm uygulamalarından dolayı hiçbir vatandaşımız mağdur olmayacak” dedi.

BELEDİYELERE KREDİ FIRSATI
İLBANK’I dönüşümde çok daha aktif hale getireceklerini belirten Kurum, “Tüm yerel yönetimler; İLBANK’tan kredibilitesi olduğuna dair onay belgesi getirmesi durumunda kentsel dönüşüm uygulamaları için düşük faizli kredi kullanabilecek. Bunlar için herhangi bir teminat göstermesine gerek olmayacak. Fakat herhangi bir belediyemiz, kat veya arsa karşılığı hasılat paylaşımı yöntemi yapması durumunda yatırımcıdan teminat alacak ya da tamamlama sigortası isteyecek. Bundan böyle yapım sürecinde uygulamayı yürüten idare tarafından ilerleme raporları hazırlanacak ve belirli aralıklarla Bakanlığımızın bilgisine sunacak. Yine Belediyeler için de tüm uygulama adımlarına ilişkin süreler belirlenmiştir. Artık inşa faaliyetleri vaat edildiği tarihte bitirilecek” dedi.

YÜZDE 10 TEMİNAT ŞARTI
KENTSEL dönüşümdeki vatandaşların haklarını güvence altına alacaklarını belirten Bakan Murat Kurum, “Yatırımcılarımızdan yapım bedelinin yüzde 10’una kadar teminat alınacak ya da tamamlama sigortası istenecek. İnşaatın ilerleme seviyesine göre bakanlık tarafından satışlara izin verilecek. Yani yatırımcı ne kadar inşaat yaptı ise o kadar satış yapabilecek. Halk arasında temelden veya maketten satma ve satın alma olarak bilinen döneme son verilecek. Tüm uygulama adımlarına ilişkin süreler kesin bir şekilde belirlenecek ve vatandaşlarımızın dönüşüm süreci ile ilgili belirsizlikleri ortadan kaldırılacak” diye konuştu.

7 TEMEL HEDEF
KENTSEL dönüşümde yeni dönemi 7 temel hedef üzerine inşa ettiklerini belirten Bakan Kurum, bu temelleri şöyle sıraladı:
-Afet risklerinin etkin bir şekilde bertaraf edilmesi, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin kesin olarak sağlanması,
-Yapıları dönüştürmenin yanında çevresel, tarihi ve kültürel değerlerimizin korunması ve yaşatılması,
-Ülke çapında sürdürülebilir kentsel dönüşümün benimsenmesi,
-Yerinde dönüşümün, yatay mimarinin ve mahalle kültürünün esas alınması,
-Sosyal ve teknik altyapı yetersizliklerinin giderilmesi,
-Engelli dostu şehirlerin hayata geçirilmesi,
-Yapılaşma sonrası oluşacak değer artışının adil ve dengeli olarak paylaştırılması.
  

Güncelleme Tarihi: 09 Şubat 2019, 12:38

Bağcılar

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner17

banner20