banner9

Kooperatif Yönetimi Kanunlara Göre iş yapmış

Zeytinburnu Küçük Sanayi Sitesi Kooperatif Başkanı Selman Kesman yaptıkları protokole uymayan bazı kooperatif üyelerinin bir gazeteye tamamı yanlış ve yalan olan beyanları ile kendilerine bazı haksız ithamlarda bulunmalarına cevap verdi.

Kooperatif  Yönetimi Kanunlara Göre iş yapmış


Şu an (mevcut) iddialara muhatap olan Yönetim Kurulu, 2014 yılında göreve gelmiş olup söz konusu kira tespit davası bu tarihten çok önce 2011 yılında açılmış, sonuçlanmış ve bu karar 12/02/2018 tarihinde Yargıtay tarafından onanarak kesinleşmiştir.

İstanbul Times Haber Merkezi / Erhan Şahin- Çağla Pekgüleç

Söz konusu kira tespit davası sonucunda 96 dükkânlı sanayi sitemizin ödemekle yükümlü olacağı miktar yaklaşık olarak 6.400.000 TL dir.

Bu mahkeme kararı gereğince kooperatif olarak ödememiz gereken aylık kira miktarı yaklaşık (stopaj hariç) 100.000 TL dır.

Mevcut esnafı bu rakamı ödemek zorunda bırakmak, esnafın kıt kanaat kazandığı ekmeği evine götürmeden doğrudan kira bedeli olarak ödemek zorunda bırakmak demektir.

 

Karalama haberin yapılmasına sebep olan bazı kişilerin iddialarının aksine kooperatif yönetimi, esnafı işsiz bırakmaya çalışmamış tam aksine esnafı 6.400.000,00 TL sı yükten kurtarmaya çalışmıştır.

Ancak mevcut bazı esnaflara akıl hocalığı yapmaya çalışan kötü niyetli kişilerin kişisel hırslarından dolayı bu rakamı ödemek zorunda kalacaklardır.

Arsa sahipleri (bahsi geçen vakıf ve inşaat şirketi) ile yaptığımız protokol gereği hem son dönem için kararlaştırılan kira bedelinde mahkeme kararı (100.000,00 TL) hiç dikkate alınmamış, 1 yıllık kira bedeli (30.000,00 TL + KDV) olarak kararlaştırılmıştır.

31.11.2017’de işyerleri tahliye edilirse hem kira farkı alınmayacak hem de iş yeri başına 7 bin TL Taşınma bedeli verilecek olması Kooperatif ve diğer tarafların esnafa desteğidir

2011 yılında açılmış olan kira tespit davası gereğince ödenmesi gereken yaklaşık olarak 6.400.000,00 TL sı birikmiş kira farkı bedelinden arsa sahiplerinin feragat etmeleri sağlanmıştır.

Ayrıca iddialarda belirtildiği gibi esnafa verileceği vaadedilen 7.000,00 TL esnafı  taşınmaya ikna bedeli değil, taşınmaları sırasında bir nebze olsun taşınma masrafını karşılamak üzere destek için verilmesi kararlaştırılan bedeldir.

Vaad edilen 7.000,00 TL sının kaynağı, tahliye gerçekleştikten sonra kooperatife ödenecek olan 700.000,00 TL bedeldir.

Kooperatifin kasasına girecek olan bu paranın esnafa verilmesi zorunluluğu bulunmamasına rağmen yönetim olarak bu kaynağı dahi esnaf lehine esnafa yardımcı olmak için kullanmak istemiş olmamızı çarpıtıp rüşvet gibi göstrilmesi akıl hocalığına soyunanların kötü niyetinden başka birşey değildir.

Bu protokolle esnafımız olan üyelerimize toplamda yaklaşık 8.000.000 TL değerinde kazanım sağlamış olduğumuz görülmektedir.

Önceki yönetimler döneminde Vakıflar Bölge Müdürlüğüne ödenmeyen borçları yeni yönetim ödedi

Ayrıca geçmiş yönetimler döneminde Vakıflar bölge Müdürlüğü’ne ödenmemiş 1.614.000,00 TL sı borç mevcut yönetim kurulumuz döneminde ödenmiş olup bu rakam üye esnafımıza herhangi bir borç olarak yansıtılmamıştır.

Ayrıca Aydınlık Gazetesi’nde iddia edildiği gibi aidatlar 300,00 TL sı değildir.

Kooperatif yönetimine seçildiğimiz 2014 yılı Genel Kurul toplantısında üyelerin çoğunluk oylarıyla 750,00 TL sı olarak belirlenmiştir.

Aidat artışları yönetim kurulu kararı ile değil üyelerimizden oluşan Genel Kurul Kararı’yla belirlenmiştir.

Aradan 4 yıl geçmesine rağmen aidatlar 100,00 TL sı artış yapılarak 850,00 TL sı olarak kararlaştırılmıştır. Oran olarak % 13 e tekabül etmektedir. Yani yıllık artış oranı % 3 tür.

Halbuki asa sahiplerine önceki yıllarda ödenen kira bedelleri tefe-tüfe ortalamasına göre (%9) arttırılmıştır. Üyesi bulunduğumuz mevcut yönetim kurulumuz yasal yıllık kira artışlarını üye esnafa hemen hemen hiç yansıtmamıştır. Tefe-Tüfe (%9) ortalamasına göre yansıtılmış olsaydı aidat rakamlarının yaklaşık % 40 artışla belirlenmesi gerekirdi.

Samimi çalışmalarımız için teşekkür beklerken üyelerimizi tehdit ettiğimizi söylemeletri çok çirkin bir iftiradır

Tehditle hiçbir üyemizi işyerini terk etmeye zorlamadık. Bizim yaptığımız, görüşme ve istişareler sonucu 31.11.2017 de işyerini boşaltıp anahtarı teslim eden üyelerimize arsa sahiplerden olan inşaat şirketinin protocol gereğince vermeyi taahhüt ettiği meblağdan taşınma masrafı olarak katkıda bulunmaktır.

Ayrıca kira tespit davası sebebiyle mal sahiplerinden Vakfa ödenmek zorunda kalınacak olan rakamdan her bir üyenin ödemek zorunda kalacağı 73.000,00 TL sından feragat edeceklerdi.

Mevcut yönetim kurulu olarak, sözünde duran işyeri sahiplerinden bu meblağın alınmaması adına gerekli çalışmaları yapıyoruz.

Ancak verdiğimiz sözde durmamızı engelleyen ve halen çıkmayan işyeri sahipleri bu bedeli ödemekle karşı karşıya kalacaklardır.

Çünkü arsa sahipleri 31/11/2017 tarihide arsanın (zira kooperatif ilk kurulduğu yıllarda sadece arsa kiralamıştır yani işyerleri kooperatif kanununun amacına uygun olacak şekilde esnaflara ait değildir- kooperatif olarak habere konu olan arsada emanetçiyiz- kooperatif kanununun amacına uygun şekilde esnafı mülk edindirebilme durumu söz konusu değildir) boş olarak kendilerine verilmesi karşılığında bu haklarından vazgeçeceklerdi.

Mevcut kooperatif yönetiminin arsa sahipleri ile işbirliği yaptığı ve mevcut üyelerin haklarını korumadığı iddiası kesinlikle yalandır

İşyerini tahliye etmeyip halen faaliyet gösteren bazı işyerlerinin sahipleri bazı basın yayın organlarına yaptıkları açıklamalarda sanki mevcut kooperatif yönetimi olarak üyelerimizin haklarını korumak yerine arsa sahipleri ile iş birliği yapıldığını ima ederek kendilerini zorla, habere konu yerden çıkarmak istediğimizi iddia etmeleri tamamen asılsız ve kötü niyetli bir iddiadır.

Yukarı da izah etmeye çalıştığımız gibi yönetim Kurulu olarak yapılan bütün çalışmalar, üyelerimizin hak ve menfaatlerini korumak adınadır. Yönetim olarak Zeytinburnu bölgesinin merkeziliğinin farkındayız ve buradaki varlığımızı sürdürmeyi elbette isterdik. Ancak bu istek kooperatifin mevcut üyelerinin her birinin 100.00,00 TL sı miktarında borcun altına girmesine sebep olmaktır. Kooperatif üyeleri bu halin devamı ile ilelebet kiracı-emanetçi olarak kalmaya devam edecek bu arada kira borcunun yükü atında arsa sahiplerine kira ödemekle yükümlü köle konumunda kalacaklardır. Halbuki bu miktarla yeni projede mülk sahibi olup kendi mallarının sahibi olabileceklerdir. 

Kooperatif yönetimi olarak yeni sanayi sitesi kurmak ve esnafımızı kooperatif kanunu ve kooperatif esas sözleşmesi doğrultusunda mülk sahibi yapmak için çabalıyoruz ancak yeni projede üye olmayanlar yer göstermediğimizden bahsetmektedirler

Yönetim olarak kooperatifin vekiliyiz. Üyelerimiz Genel Kurul’da yönetime nasıl bir yetki verirse ona göre hareket ederiz.

Ayrıca vekil olarak temsil ettiğimiz kooperatifin menfaatine hareket etmek zorunda olduğumuzun bilincindeyiz.

Yönetim olarak hiçbir üyemizi kovmak gibi ne bir gücümüz ne de bir görevimiz var.

Habere konu arsa özel mülktür. Üzerindeki iş yerleri kooperatif ilk kurulduğundan ruhsatsız olarak yapılmış olup aradan geçen yıllarda oluşan yıpranma neticesinde iskân açısından güvensiz yapılar haline gelmiştir.

Bunu da arsa sahiplerinden inşaat firması tarafından alınan inşaat örnekleri ile belgelemiştir.

Habere konu bu arsada kooperatifimiz 30 yıldır kiracıdır ve kiracı kalmaya devam edecekti.

Üyelerimiz hiçbir şekilde mülk sahibi olamamışlar derme çatma yapılarda esnaflık faaliyetini yürütmeye çalışmışlardır. Yönetim olarak tahliye için protokol imzalanmamış olsaydı mevcut üyeler ilelebet bu yerde kalmaya devam zaten edemeyeceklerdi.

Elbette her şeyin bir sonu olduğu gibi kiracılık ilişkisinin de birkaç yıl sonra sonu gelecekti.

Ancak yönetim kurulu olarak arsa sahipleri ile yapılan bu protokol sayesinde yeni yerimizde yeniden canlanarak ve büyüyerek devam etmeyi planlamıştık.

Ancak protokolün iptal edilmesine sebep olan bazı esnafımız kooperatifin yeniden canlanarak taşınmak yerine mali açıdan çöküntü sebebiyle yıkılarak taşınma tehlikesiyle karşı karşıyadır.

İş yerlerini tahliye etmeyen işyeri sahibi bazı esnaflar hakları verilmeden tahliye edilmek istendiklerini iddia etmişler ancak haklarının ne olduğunu yönetime bildirme girişiminde bulunmamışlardır.

Sadece süreci engellemek için koopertif çıkarları yerine kendi menfaatlerini gözeterek süreci sabote etmişlerdir.

Tüm bu gelişmeler muvacehesinde yönetim olarak en makul ve doğru yolun 31/11/2017 tarihinde işyerlerini boş ve sorunsuz şekilde teslim edilmesi gerektiği sonucuna ulaştık.

Bu kararımıza saygı gösteren 55 kişi üyemizle birlikte yönetim olarak habere konu yerden taşınmış bulunuyoruz. Kooperatifin tüm üyelerinin vebali tahliyeden imtina eden ve süreci sabote eden bu 45 kişi üyemizdedir.

Haksız olarak işyerlerini boşaltmayan bazı dükkan sahiplerinin medya ORGANLARNININ dikkatini çekmek için bazı devlet büyüklerimizin adını hiç alakası yok iken bu konuya dahil etmeleri maksatlı bir iştir

Selman Kesman, özellikle Arif Nazikol ve çocukları haksız olarak boşaltmadıkları iş yerlerinde biraz daha bedava oturmak ve burada proje yapacak firmadan haksız bir takım taleplerde bulunmak ve onları buna zorlamak için aklı sıra bazı devlet büyüklerimizin adını bu işin içine sokarak dikkatleri başka tarafa çekmek istemesi ucuz bir numaradır.

Esnaflarımızdan gelen tepki üzerine taşınma parası adı altında ödeme yapıldığı iddiası asılsızdır

Kesman bir gazetede çıkan yazıda iddia edildiği gibi haber metni kendi içinde çelişkilerle dolu. Hem esnafı tehditle çıkardığımızı iddia ediyorlar hem de iş yeri başına 7.000,00 TL sı taşınma bedeli verdiğimizi söylüyorlar.

Oysa arsa sahipleri ile anlaşırken mecurun arsa sahiplerine 31/11/2017 tarihinde teslim edilmesi halinde her bir iş yerinin taşınması için, işin başında 7.000,00 TL sı ödeme yapacağını protokole bağlamıştı. Bu destek tahliyeleri kanuni süreci beklemeden yapabilmek, emek ve zamandan kazanmak açısından düşünülmüştür.

Dolayısıyla tepkiler gelmesi üzerine 7.000,00 TL sı taşınma bedeli ödenmesi diye bir durum söz konusu değildir. Yönetim olarak aldığımız her karar attığımız her adım belgeli ve yasaldır. 

Arsa sahiplerinin yer göstermek gibi bir görevi yoktur


Kooperatif başkanı Selman Kesman burası özel bir mülktür. Dükkan sahiplerinin muhatabı kamu olsa bize yer gösterin demeleri bir nevi anlaşılabilir ama habere konu yer özel mülktür, ilelebet kullanmayı talep etmek gibi bir hakkımız olamaz. 


Yıkım yapabilmek için belediyeden izin gerekli bizler boşaltılan yerlerin sökümü için yıkım ekibine nezaret ettik ki halen boş olmayan yerler yıkılmasın...

Bu söküm işlemini biz hafta içinde yapabilirdik ama henüz dükkânlarını boşaltmayan arkadaşlarımız müşterilerinin yanında mahçup olmasın diye hafta sonuna yapmayı tercih ettik. Ancak bu ince düşüncemizi bile başka yöne çekme gayretine giren bazı arkadaşlarımızın var olduğunu görmek bizi üzdü.

Söküm aşamasında dükkânlarda elektrik olduğunu gördük. Bu durumun özellikle kâğıt toplayacılarının hayatına mal olacağını görünce bu işlemden arsa sahiplerinin de rızasını alarak vazgeçtik.

Yani burada da kanunsuz hiç bir şey yoktur. Bir takım meblağlar ifade edilerek sanki yapılan işlemin yasal olmadığına şaibe karıştırmak gayreti ile yapılan açıklamalar yersiz ve gereksizdir. 

Yürütmeyi Durdurma konusu içinde şunları söylemek isteriz

Yürütmenin durdurulması kararı mahkemece verilmiş olan tedbir kararıdır hüküm değildir.

Bu karar verilirken kira tespit davası ile gelecek yükün henüz net olmadığı kesinleşmediği gerekçe gösterilmiş ancak tedbir kararı verildikten sonraki 2 ay için de kira tespit davası onama kararı verilmiştir.

Ancak bu aşamada yerel mahkeme işten el çektiğinden yeniden değerlendirme imkânı bulunmamıştır. Bu durum istinaf aşamasında yeniden değerlendirilecektir. 

İtiraz eden ve yalan ifadelerde bulunan bazı esnaflarımız Hadımköy’deki yeni projede kooperatif üyesi değildirler.

Bir üyemizin ilçede son 15 yılda ilçede 5 Sanayi Sitesi yıkıldı diyor bunların yıkılmasından S.S.Zeytinburnu Küçük Sanayi Sitesi yönetimi olarak biz sorumlu değiliz?

Zeytinburnu ilçesinin Sur içi İstanbul'una en yakın ilçe olması ve yıllar önce Otogar ve Ambarlar'ın Zeytinburnu ilçesinde olmalarından dolayı tamire yönelik birçok sanayi sitesinin burada olması gayet normaldi.

Ancak tüm ülke çapında konut alanında büyük bir değişim yaşanmaktadır. Şehirler büyümekte, nüfus ve konut ihtiyacı da orantılı olarak artış göstermektedir.

Dolayısıyla insanlar önceliklerini belirleyip konut ya da işyeri ihtiyacına göre arsa ve binalarda değişiklik yapmaktadırlar. Sanayi sitlerinin ve başkaca konut ihtiyacı dışındaki tesislerin şehir dışına taşınmak istenmesi değişimin bir parçasıdır.     

Tahliye işlemi yapmayan bazı dükkân sahiplerinin bir gazeteye yaptıkları konuşmalarını duyuma dayalı olarak yapmış olmaları haklılığımızı ortaya koymaktadır.

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi tahliyeye direniş gösteren bazı esnaflarımızı yanlış yönlendiren, akıl hocalığına soyunan ve bu durumdan nemalanmaya çalışan bazı kişiler bulunmaktadır.

Buradan iyi niyeti kötüye kullanılan, yanıltılan ve bu sebeple tahliyeye direnç gösteren, evine ekmek götürmeye çalışan esnafımıza da seslenmek istiyorum. Duyumlarla hareket etmeyin lütfen. İşin doğrusunu öğrenmek için çaba gösterin. Yeni kooperatif merkezimize gelerek ve yönetimle irtibat kurarak yeni projemiz hakkında bilgi sahibi olun ve mevcut kooperatifin menfaatine hareket ettiğimizi görün lütfen.

Kooperatif yönetimi olarak yaptığımız sözleşme gereği arsa sahiplerine ödenmek zorunda kalınacak kira bedeli farkı için her bir işyerinin ödemek zorunda kalacağı 73.000,00 TL sından kurtulmaları için tahliye etmekte direnin esnaların tahliye etmesini istedik.

Çünkü stopaj ve KDV ödemesi hariç 6.400.000,00 TL kira farkı bütün üyeler içindir. Yönetim olarak yapmış olduğumuz protokolü 45 üyenin tahliye etmemiş olması sebebiyle yerine getirememiş görünüyoruz.

Tahliye konusunda direnen 45 esnaf üyemizin kooperatifi dolayısıyla tüm üyelerimizi nasıl bir maddi külfetle karşı karşıya bıraktıklarının farkında olmalarını isterim.

Kooperatif Başkanı Kesman sözlerini şu şekilde tamamladı: “Size yaptığım her bir açıklamasının belgesini de size takdim ettim. Bahse konu gazeteye yalan beyan veren bazıları gibi şundan veya bundan duyduğuma göre değil. Mahkeme kararları, Banka dekontları ve resmi kurumların kendi aralarında yaptıkları sözleşmeler ve genel kurulumuzun bize verdiği emir ve direktiflerden oluşan belgeler her şeyi açıklıyor. Son olarak size detaylı olarak verdiğim bilgileri okuyan ve henüz işyerini boş olarak teslim etmeyen üyelerimizi laf cambazlarını değil eşi, çocukları ve izah ettiğim durumu bir avukata veya mali müşavire sorsunlar. Aldıkları cevaplara göre halen mecuru tahliye etmekte direteceğim diyorsa benim onlara diyeceğim hiçbir şey olmaz. Tek Gayem inşallah tahliye işlemini yapmayan üyelerimizin bir an evvel bunu yapıp arsayı hak sahiplerini verip 31.11.2017 tarihine kadar geçerli olan protokolümüz bu üyelerimizin kısa sürede çıkacakları ana kadar uzatmalarını istirham edebiliriz dedi.

      

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

Güncelleme Tarihi: 13 Mart 2018, 12:19

Bağcılar

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner17

banner20