banner9

Mall Of İstanbul ve Aziz Yeniay Hakkında Suç Duyurusu

Yayın Grubu olarak yıllardır Mall Of İstanbul Projesinde yapılan imar yolsuzlukları ve arsa sahiplerine karşı yapılan haksızlıklar ile alakalı yaptığımız haberler son birkaç haftadır ulusal ve yerel medyada gündem olmaya başladı.

Mall Of İstanbul ve Aziz Yeniay Hakkında Suç Duyurusu
İşte www.insaatemlakdunyasi.com ‘ın sayfalarına taşıdığı haberde Durmuş Ailesinin Mall Of İstanbul’un yapımcısı Torunlar GYO sahibi Mehmet Torun ve eski Küçükçekmece Belediye başkanı Aziz Yeniay ile alakalı suç duyurusunda bulundu.

İşte aynın yayınladığımız  suç duyurusu

 

KÜÇÜKÇEKMECE CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

MÜŞTEKİLER    : 1) Erdoğan DURMUŞ                                    

                                2) Yüksel DURMUŞ

                                3) Havva DURMUŞ

                                  4) Mustafa DURMUŞ

                                5) Ali DURMUŞ 

                                6) Gönül DURMUŞ  .

                                7) Engin DURMUŞ

VEKİLLERİ            : Av. Mustafa USTA,

SANIKLAR           : 1) Aziz TORUN, Rüzgarlıbahçe Mah.  Selvi Çıkmazı

                                      Sok., No:4 Kavacık, Beykoz / İst.

                                  2) Mehmet TORUN, Aynı Adresli.

                                  3) Aziz YENİAY, Aynı Adresli

 

SUÇ       : Nitelikli Dolandırıcılık (TCK 158/b-c-d-e-h Fıkralarının Tamamının 32 Kez İhlali Suretiyle ).

 SUÇ TARİHİ          : 25.01.2008 – 03.06.2009 Tarihleri Arası 32 Kez.

 İZAHI                       : Müştekiler, 2011 yılında vefat eden muris Ali Durmuş’un eşi Havva, çocukları ve torunlarıdırlar. Şikayetin konusu, muris Ali Durmuş’un sahibi olduğu ve halen üzerinde Mall Of İstanbul AVM projesi olan İstanbul, Başakşehir, Tepeüstü mevkii, 2453 parseldeki 1.595,28 m2’lik hissesini kandırarak, aldatarak, kamu kurumlarını ve kamu gücünü kullanarak ve hile yaparak, çok ağır ve zor şartlar dayatarak, algılama zayıflığından ve kamu gücü karşısında sade bir vatandaş olmanın çaresizliğinden ve zayıflığından  yararlanarak, birden çok vasıf ve mahiyette nitelikli dolandırma suçlarını işlemek suretiyle sanık Aziz ve Mehmet Torun’un sahibi olduğu ve sanık Aziz Yeniay’ın da suç tarihlerinde iki kamu kurumunun başında olarak ve sonradan yöneticisi olacağı Torunlar GYO şirketine devrinin sağlanmasıdır.

Sanıklar Aziz TORUN ve Mehmet TORUN,  hedef arsa ve arazileri şirketlerine edindirmek için, şirketlerinin ticari hedef ve faaliyetlerini gerçekleştirmek için, kamu kurumlarını ve kamu gücünü vatandaşlar üzerinde kullanan, vatandaşları ve kamuyu zarara uğratan Torunlar GYO’nun sahibi, yöneticisi ve müdürüdürler

Sanık Aziz YENİAY ise, 2004 – 2014 yılları arasında kesintisiz Küçükçekmece Belediye Başkanı olarak, 1995-2009 yılları arasında yine kesintisiz İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmar Komisyonu Başkanı olarak, suç tarihlerinde her iki kamu kurumunun aynı zamanda başında olan ve elinde iki ayrı kamu kurumu ve kamu gücü bulunan kişi olarak, Torunlar GYO şirketi ve bu şirketin sahibi diğer sanıklar ile uzun yıllara dayalı gizli işbirliği, ortak amaç ve ortak eylemler yürütme ve işbirliği yaptığı şirketin amaçlarını gerçekleştirmeye yönelik eylemleri ve tüm bu amaçlar gerçekleştikten sonra Belediye Başkanlığı’ndan ayrılarak birlikte suç işlediği ve ticari faliyette bulunduğu, amacına ve büyümesine hizmet ettiği Torunlar GYO şirketinin 2014 yılından beri ve halen yönetim kurulu üyesidir. 

Müvekkillerimin aile olarak ağır şekilde zarar gördüğü,

miras bırakan Ali Durmuş’un öğrendiği 2011 yılında kalp krizi geçirerek vefat ettiği, çok büyük imar yolsuzluğunun aşağıda kısa özeti ile sanıkların nitelikli dolandırıcılık suçundan cezalandırılması ve müvekkillerin mağduriyetlerinin  giderilmesini talep etmek zorunlu olmuştur. Özetle;

1) Mall Of İstanbul AVM’nin kurulu olduğu 300.000 m2 civarındaki arazi değişik parseller adı altında hazine arazisi ve şahıs arazileri olarak imar planında konut ve ticaret alanı durumundaydı. 2006-2007 yıllarında Küçükçekmece ilçe sınırları içinde kalmaktaydı. O zamanki ( 2004-2014) Küçükçekmece İlçe Belediye Başkanı ve (1995-2009) İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmar Komisyonu Başkanı Aziz Yeniay tarafından, muris de dahil, taşınmaz sahipleri belediyeye çağrılarak, taşınmazlarını pazarlık usulü belediyeye satış ve devir etmeleri istenmiştir. Aziz Yeniay şahsında kamu gücünü kullanan Küçükçekmece Belediyesi bu yolla şahıs elindeki parselleri ve hisseleri toplayamamış, başarısız olmuştur.

2) Bu başarısızlık üzerine, Aziz Yeniay’ın başında olduğu Küçükçekmece Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediye İmar Komisyonu, hem Büyükşehir’in ve hem de Küçükçekmece’nin imar planlarında vatandaşlar elindeki ve içinde murisin büyük hissedarı olduğu 2453 parsel de dahil, tahmini 60.000 m2 alan toplayan parsel ve hisselerin bulunduğu kısmı okul ve eğitim alanı olarak imar planını değiştirmiştir. Halbuki, burada 212.000 m2 hazine arazisi var ve imar planı değişikliği ile okul ve eğitim alanı bu devasa araziye dokunmuyor. Vatandaşların parsel ve hisselerinin değeri bu şekilde sıfırlanıyor, değersizleştiriliyor her türlü imar ve inşaattan men ediliyor ve bloke ediliyor.

3) Vatandaşların imar planına itirazları sanık Aziz Yeniay şahsında ve başında olduğu Küçükçekmece Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir tarafından ret ediliyor. Çünkü, iki tarafta da işin başında Aziz Yeniay var.

4) Sanık Aziz Yeniay, imar planlarında okul ve eğitim alanına aldırdığı hisseleri ve parselleri tekrar Küçükçekmece Belediyesi üzerine toplama girişiminde bulunuyor. Hissedarları belediyeye çağırıyor, davetler gönderiyor, burası okul ve eğitim alanı diyor, size imar ve inşaat izni vermeyeceğiz, elinizden bir şey gelmez, devletin gücü karşısında duramazsınız, burası ebediyen okul ve eğitim alanı olacak, bunu kaldıramazsınız, değiştiremezsiniz, size yazık olur, gelin hisselerinizi belediyemize devir edin, paranızı verelim ve sair diyor ama söz konusu hisseleri yine toplayamıyor. Muris de dahil, 2007 yılında hiç kimse Aziz Yeniay’ın başında olduğu Küçükçekmece Belediyesine satış yapmıyor.

 

                                5) İstediklerini bir türlü elde edemeyen ve bu yolda son derece gözü kara, kötü niyetli ve suç işleme kastıyla, vatandaşların konut ve ticaret alanındaki ve suç tarihindeki m2’si en az 10.000.-TL’sı olan arsalarının imar durumları ile istedikleri gibi oynayıp, eğitim ve okul alanına ayırarak beş paralık ve değersiz kılan sanık Aziz Yeniay ve ona bunları yaptıran, işbirliği içinde olduğu Torunlar GYO’nun sahipleri Aziz Torun ve Mehmet Torun, kafa kafaya vererek, istediklerini elde etmek, hisse sahiplerini yutmak için daha daha büyük bir silah kullanmaya karar vermişlerdir. 

                                      Bu büyük silah, Başbakanlık TOKİ kurumudur. Devletin en büyük güçlerinden ve kurumlarından birisidir. Aynı plan ve işbirliği çerçevesinde, Torunlar GYO şirketinin ticari faaliyetleri sırasında, şirketin büyük patronları, yöneticileri ve müdürleri olan sanık Aziz ve ve Mehmet Torun ve iki kamu kurumunun birden başında olan Aziz Yeniay, tüm yasalara aykırı olarak kamu gücü ve kamu kurumlarını kullanarak, tüm siyasi, ekonomik, politik, ticari ve sair güçlerini kullanarak, Küçükçekmece Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi yanında karşı konulamaz dev bir kamu kurumunu daha suçlarına ve çıkarlarına alet ederek 2008 Ocak ayında TOKİ’yi devreye sokmuşlardır.

 

                             6) TOKİ, 2008 Ocak ayında tüm parsel sahibi ve hissedarlara tahmini 60.000 m2 alanı içerir şekilde okul ve eğitim alanı  haritalı bir imar planı da ekleyerek, tehditvari bir mektup gönderiyor. İçerik, okul ve eğitim alanında kalan hissenizi gelip pazarlık usulü  TOKİ’ye satış yapmazsanız, bedel tespiti ve tapunun tarafımıza devri için size derhal dava açacağız diyor. Vatandaş da biliyor bunun çerez parasına hisseleri toplama tehdidi olduğunu. Muris Ali DURMUŞ da dahil, paniğe kapılan 32 kişilik hissedarlar topluluğu TOKİ tehdidi karşısında korku, panik, endişe ve dehşet içinde TOKİ’ye koşturuyorlar. Sanıklar adına anlaşmalı ve işbirliği içinde hareket eden TOKİ yetkilileri, yerlerinin eğitim alanında olduğunu, hiçbir şekilde değişmeyeceğini, yerlerinin hiçbir değerinin olmadığını, hiçbir şekilde imar ve inşaat izni alınamayacağını, derhal pazarlık suretiyle TOKİ’ye satış yaparlarsa 650.-TL’sından m2’sini satın alabileceklerini, eğer pazarlık suretiyle ve gönüllü olarak bu işe yanaşmazlarsa mahkeme kanalı bedelinin tespit edilerek ve bedeli mahkeme kasasına depo edilerek tapuyu dava zoru ile kesin olarak alacaklarını ve bu halde m2’sinin 300.-TL’sı bile etmeyebileceğini bastıra bastıra, kamu kurumları ve kamu gücü kullanılarak korku,  panik yaratarak, kandırarak, zarar verme kastıyla, vatandaşın zayıflığını ve çaresizliğini ağır kayba uğrayacağını ortaya çıkararak, üstü kapalı tehdit, baskı ve aldatarak herkesten tapularını istemişlerdir.

                               Vatandaşlar her ne kadar bizim yerimiz ticaret ve konut alanındaydı ve m2’si en az 10.000.-TL’sıydı diye feryat figan etseler de, TOKİ yetkilileri buranın artık eğitim ve okul alanı olduğunu ve en fazla 650.-TL’sından ödeme yapabileceklerini, iş mahkemeye kalırsa m2’si 300.-TL’sından tapularının parasını alabileceklerini söyleyip kestirip atmışlardır.   Hissedarlar ve parsel sahipleri için hazırlanan ortam, devletin kucağında, kamu kurumunda tamamen tehdit, dehşet, dayatılan ağır durum ve zor şartlar, ağır zarar verme kastı, ortaya çıkarılan vatandaşın kümü gücü ve imkanları ve maddiyatı karşısındaki güçsüzlüğü ve çaresizliği, panik ve korku ortamıdır.

 

                          7) Ağır zarar tehdidi, zorlaması, dayatması ve Küçükçekmece Belediyesi, İstanbul Büyükşehir belediyesi ve TOKİ olmak üzere 3 kamu kurumunun eğitim ve okul alanı ve acil gerekli baskısı ve dehşeti altında muris Ali DURMUŞ da diğerleri gibi (Çünkü, herkes aynı tehdidi ve korkuyu almış, aynı çaresizliği hissetmiştir ) TOKİ ile pazarlık yapmış ve m2’si 650.-TL’sından anlaşmak zorunda kalmıştır. Tapu işlemleri için tahmini 15 gün sonraya randevu verilmiş, tapuda muamele hazırlanacak, siz davet edileceksiniz, paranızı tapuda alıp imzanızı öyle atacaksınız denilerek iş TOKİ’de karara bağlanmıştır.

                           8) Aradan 15 gün geçmiş müvekkillerin murisi tapuya çağrılmıştır. Tapuda karşısına satış bedelini ödeyecek ve tapuyu alacak taraf olarak TOKİ değil, özel bir şirket olan Torunlar GYO çıkmıştır. O güne kadar hiç duymadığı, bilmediği özel bir şirket. Muris buna itiraz etmiş ve tapusunu Torunlar GYO’ya vermeyeceğini beyan ederek, tapuda işlem yapmadan doğruca TOKİ’ye gitmiş, ne oluyor, tapuyu almaya niçin gelmediniz, benim yerim okul ve eğitim alanı değil mi, özel bir şirket ile ne alakası var ve benim tapumu almak isteyen bu Torunlar GYO kim ve nerden çıktı diye sormuştur.

                               TOKİ yetkilisi de, okulu torunlar yapacak, satış bedelini de size Torunlar GYO ödeyecek, bunun karşılığında biz TOKİ olarak, Torunlar GYO’ya  başka bir yerden arsa vereceğiz. Sizin yeriniz kesinlikle eğitim ve okul alanı, hiçbir değişiklik yok ve değişiklik olması da mümkün değil, merak etmeyin. Tapuyu onlara devir edin, bedeli de onlardan tahsil edin demişlerdir.

                            9) Bunun üzerine TOKİ’ye güvenerek, TOKİ’nin mecburiyeti, dayatması, baskısı ve zorlaması altında okul yapılması amacıyla eklice listesini sunduğumuz ve sadece 2 adet parseldeki 32 aileden oluşan herkes 25.01.2008 – 03.06.2009 tarihleri arasında tapusunu Torunlar GYO’ya satış ve devir yapmıştır.  

                           10) Muris Ali DURMUŞ, sonra 2011 yılında gazete ilanlarında okul ve eğitim alanına verdiği yerin, Avrupa’nın en büyük avm’si olacağını öğrenmiştir. İmar planlarını gidip tekrar araştırdığında, bölgede 1 m2 bile okul ve eğitim alanı kalmamış!.. Torunlar  GYO, hepsini ticaret, otel, konut, hizmet ve AVM olarak değiştirmiştir.

                               Torunlar GYO, muristeki ve diğer tüm vatandaşlardaki hisseleri 2009 yılında toplama işlemini bitirince, deyim yerindeyse Küçükçekmece Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi imar planlarını sanki kendi şirketi bünyesinde hazırlıyormuş ve değiştiriyormuş gibi, imar planlarına 40 takla attırmış, söz konusu yerdeki tahmini 60.000 m2 eğitim ve okul alanı, kamu menfaati ve kamu zararına olarak, Milli Eğitim zararına olarak tamamen ortadan kaldırılmış ve murisin, müvekkillerin ve hissesi bulunan yüzlerce vatandaşın 1.000 yılda yapamayacağı imar planı değişiklikleri havalarda uçmuş, 2009 yılı itibariyle ve halen 00001 m2 (Bir m2) bile eğitim ve okul alanı kalmamıştır.

                                Hayatın normal akışında, Türkiye şartlarında, imar planında 60 dönüm eğitim ve okul alanını bir anda ortadan kaldırıp yok edecek bir insan var mı? Kaldı ki, tüm vatandaşlar 2007’ye kadar konut ve ticaret alanı olan taşınmazlarına imar palanında eğitim ve okul alanı olarak yapılan değişikliği itirazlarını yapmışlar ve fakat herkesin itirazı ret yemiştir!..

                               Vatandaştan eğitim alanı diyerek, dayatarak, bir yıl önce eğitim alanına aldırttıkları, beş para etmez bir değere indirttikleri ve tüm hisseleri bu yolla toplar toplamaz, aradan bir yıl veya bir buçuk yıl geçti veya geçmedi 60 dönüm eğitim alanından 1 m2 kalmadı. Torunlar GYO, okul ve eğitim alanını buharlaştırdı.  

                               Kamunun zarar uğratılması, kamu kurumu olan Milli Eğitim Bakanlığı’nın zarara uğratılması, onlarca dönüm eğitim alanının karşılıksız Milli Eğitim’in elinden alınması suretiyle nitelikli dolandırıcılık suçu işlenmesi,

                               Kamu kurumları ile kamu gücünün, ticari bir şirket adına ve lehine,

                             Kamu malları ile kamu menfaati, arsa ve hisse sahibi vatandaşlar aleyhine,

                               Bu derece hoyratça, pervasız ve yüzlerce vatandaşı ezerek ve yok ederek kullanılması Türkiye’nin en açık ve seçik, her bir adımı ve tüm süreci ispatlı ve ispatlanabilir en büyük imar yolsuzluklarından ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından birisidir ve yargılanmayı gerektirir.

 

                            11) Bunu öğrenen muris Ali DURMUŞ, suç ve satış tarihinde m2’si en az 10.000.-TL’sı eden 1.595,28 m2 büyüklükteki epey büyük arsasını, kendisinin ve çoluk çocuğunun geleceğini ve istikbalini, m2’si 650.-TL’sından, kamu kurumları tehdidi, dayatması ve kamu gücü ile hiç tanımadığı bilmediği Torunlar GYO’ya kaptırmanın verdiği infial, derin üzüntü, telafi edilemez büyüklükteki zarar, çok ağır, kaldırılamaz ve tahammül edilemez şekilde hissettiği fenalık ve bunalım sonucunda kalp krizi geçirerek, kurtarılamamış ve 11.07.2011 tarihinde vefat etmiştir. Vefat etmeden birkaç gün önce avukata verdiği vekalet ile muris Ali Durmuş’un ölümünden habersiz olan avukat tarafından 13.07.2011 tarihinde Küçükçekmece 1. Asliye Hukuk Mah.nin 2011/669 E. sayılı dosyası ile TOKİ’ye ve Torunlar GYO’ya karşı tapu iptali ve Tescil ve Tazminat davası açılmıştır.   

12) Sonra 2014 yılında, Aziz Yeniay’ın Küçükçekmece Belediye Başkanlığı’na tekrar aday olmadığını ve aynı yıl Torunlar GYO’nun yönetim kuruluna girdiğini ve halen bu şirket yönetiminde aktif olarak iş yaptığını bilmekteyiz. 

                               13) Hukuk davası, 2011 yılında bu olayı öğrenen ve aynı anda vefat eden ve öldüğünden habersiz vekil tarafından derhal açılmış, vefat üzerine mirasçı müvekkiller derhal davacı sıfatıyla davaya dahil edilmiştir.  Dava, çoğu zaman ve halen hakimsiz bulunan K.Çekmece 1. Asliye Hukuk Mah.nin 2016/812 E. (Yargıtay bozma öncesi 2011/669 E.) sayılı dosyası olarak 7 yıldır devam etmektedir. 

                              14) Sayın Cumhurbaşkanımızın da her fırsatta söylediği ve devamlı surette şikayet ettiği gibi bu ülkede imar yolsuzluğu bir türlü önlenememektedir. Yine, basından öğrendiğimize göre, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş Bey de, devamlı surette Belediye Meclisi tarafından dayatılan imar yolsuzluğu içerikli kararlara karşı, veto etse dahi tekrar aynı yönde karar kabul edildiği ve baş edemediği için, Büyükşehir Belediye Başkanlığından istifa etmiştir. 1

 

5) Bu büyük imar yolsuzluğu ve nitelikli dolandırıcılık suçunda; Kamu kurumları kullanılmış mıdır?

-Kamu kurumlarının başındaki insanlar, kamu yöneticileri, kamu görevlileri ve yetkilileri kullanılmış mıdır?

                                    -Kamu kurumlarının başındaki insanlar, özel ticari bir şirketin çıkarlarına hizmet etmiş midir, işbirliği yapmış mıdır, ticari şirketin amacına yönelik aynı fikir ve eylem birliği içinde olmuş mudur?

                                    -Kamu malına ve kamu yararına zarar verilmiş  midir?

                                     -Halkın algılama zayıflığı, maddi zayıflığı, zor durumu ve zor şartları açığa çıkarılarak, kullanılarak, kandırılarak, hileye ve korkuya uğratılarak, üstüne gidilerek halkın zararına yol açılmış mıdır?

                                   - Kamu gücü kullanılmış mıdır?

                                   - Ticari şirket sahip ve yöneticileri ve müdürleri şahsi, siyasi, politik, ekonomik güçlerini kamu kurumları ve kamu yöneticileri ile birleştirerek halkı ve devleti dolandırmışlar mıdır, zarar uğratmışlar mıdır?

                               Tüm bu soruların cevabı, dolu dolu EVET!..   

                              16) Muris Ali DURMUŞ’un hissesini ve sair halkın hisselerini değersizleştirerek çekirdek parasına kamu gücü ve kudreti ile dolandırarak m2’sini 650.-TL’sından ve buna yakın rakamlardan satın alan ve TOKİ adına okul yapacağını iddia eden Torunlar GYO, aynı tarihlerde tarafımdan, pazarlık ve uzlaşma suretiyle m2’sini 10.500.-TL’sından aynı yerde 858 ada, 1 parselde Ayhan ÖZTÜRK hissesi olarak satın almıştır. Satıcı ben Av.  Mustafa Usta’yım. Aynı yerde ve aynı zamanda yapılan iki hisse satışı arasında her bir m2 fiyatı üzerinden 9.850.-TL’sı fark var. Nerde, murise ödenen 650.-TL’sı ve nerde bana ödenen 10.500.-TL’sı m2 brim fiyatı?.. Matematik yalan söylemez!..  

                             17) İş bu şikayetimize konu devasa büyüklükteki imar yolsuzluğu ve birden çok sayıda ve birden çok vasıf ve mahiyette nitelikli dolandırıcılık suçları eklice sunduğumuz çok sayıda yerel ve ülke genelinde yayın yapan gazetelerde büyük haber olarak çıkmıştır. Yine TBMM’de, Yüce Meclise ve Sayın Başbakanımıza sorulmuştur. Yine, bundan sonra da basın, televizyon ve Yüce TBMM’nde konuşulmaya, soruşturulmaya, araştırılmaya devam edecektir.

Bu sebeple, ceza hukuku açısından da, hakkı yenen, elindeki gasp edilen, her türlü maddi ve manevi ve algılama zayıflığından, ağır zarara uğratılma tehdidinden korkutularak, paniğe sevk edilerek, her türlü hile ile aldatılarak, kamu kurumları ve kamu gücü ile üzerine çullanılarak, dehşete düşürülerek bu kadar çok sayıda dolandırılan ve mağdur edilen insanların haklarının Cumhuriyet Savcılarınca aranması en büyük, en kutsal kamu görevi olup, sanıkların yargılanmasını ve cezalandırılmasını gerektirir maddi vakıalar, deliller, yazışmalar, imar planları ve haritaları, tapu kayıtları, davet mektupları resmi belgeler ve tapu sicil kayıtları ile sabittir. Bu sebeplerle ve Sayın Cumhuriyet Başsavcılığınızın re’sen nazara alacağı sair sebeplerle, iş bu şikayetimiz zorunlu olmuştur.

H.  SEBEPLER   : TCK ve ilgili tüm mevzuat.

KANITLAR        : Tapu kayıtları, Küçükçekmece 1. Asliye Hukuk Mah.nin 2016/812 E. sayılı dosyası. imar planları ve haritaları, TBMM görüşme kayıtları, gazete haberleri, veraset ilamı,tebligatlar, itiraz dilekçeleri, aynı yerde 858 ada, 1 parselde                       Ayhan ÖZTÜRK’ün tapu satış senedi ve kayıtları, tanık Beyanları, keşif ve bilirkişi incelemesi ve sair yasaca geçerli                      tüm kanıtlar.

SONUÇ VE İSTEM

Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle ve Sayın Cumhuriyet Başsavcılığınızın re’sen nazara alacağı sair nedenlerle, sanıklar hakkında gerekli soruşturmanın yapılarak haklarında nitelikli dolandırıcılık suçundan kamu davası açılmasını ve mağdur sayısı ve maddi zararlar göz önüne alınarak sevk maddelerinin en üst haddinden cezalandırılmalarını, saygılarımla vekaleten arz ve talep ederim.13.10.2017


M
üştekiler Vek. Av. Mustafa USTA

 

 Eki : 1) Torunlar GYO’nun iki ayrı parselde TOKİ  adı altında 32 kişiden çok küçük paralara satın aldığı hisseler ve detayları.

 2) İmar yolsuzluğunu haberlerine taşıyan 5 adet yerel ve ulusal gazete.

 3) TBMM’nde konuya ilişkin milletvekili konuşma metni.

  4) Ali Durmuş’un imar planına itiraz dilekçeleri ve ret cevapları.

 5) Dava konusu yere ilişkin vatandaşların sahip olduğu yerin İmar planlamasında eğitim ve sosyal alana alınarak 
     değersizleştirilmesine ilişkin bir kısım imar haritası ve 
planlaması örnekleri

  6)TOKİ’nin eklice imar planı da ekleyerek hissedarlara tehdit vari hisselerinizi gelip devir edin tabliği.

  7) Küçükçekmece 1. Asliye Hukuk Mah.nin 2016/812 E. Sayılı dosyasından dava  dilekçesi, mahkemenin zamanaşımı Sebebiyle         ret kararı ve Yargıtay 1.HD’nin bozma kararı.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA) 

 

Güncelleme Tarihi: 14 Ekim 2017, 11:49

Bağcılar

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner17

banner20