banner9

Şehzade katli bir katliamdır…

Osmanlı İslamiyete ciddi bir hizmet yapmış bunu kimse inkar edemez.
 
Ama devlet idaresinin babadan oğula geçmesi asrı saadette olmamıştır. Abbasiler ve Emeviler saltanatın nimetleri kendi aileleri içinde kalsın diye Hz.Ebubekirin, Hz.Ömer’in, Hz.Osman’ın ve dört halifenin sonuncusu olan Hz.Ali’nin yapmadığı bir geleneğiyaparak İslamiyetin ruhundan uzaklaşmanın ilk evresi olan saltanatın babadan oğula geçmesinisağladılar. 
 
Dört halife döneminde yapılan seçim tam bir cumhuriyet anlayışıdır. En ehil olan kişi bir kurul tarafından seçilirdi. Bu kurulda insanların itimat ettiği dürüst ve adil insanlardan oluşurdu.
 
Babadan oğla geçen yöntemi dört halifenin sonuncusu olan Hz.Ali uygulamaya çalışsaydı o zaman bir çok kişi de Peygamber torunu Hz.Hasan veya Hz.Hüseyin’in halifeliğine karşı çıkmazlardı. Ama o büyük zatlar dünya menfaatleri için ahiretlerini tehlikeye atmamışlardı.
 
Osmanlının babadan oğla geçen yönetim tarzı İslami olmazsa da çok karşı çıkmayabilirim ama haksız yere sırf ileride isyan edebilir mantığı ile günahsız şehzadeleri öldürmelerinin ALLAH indinde hiç geçerli bir mazereti olamaz. Çünkü haksız yere bir insanı öldüren tüm insanlığı öldürmüştür diye bir dini anlayışa sahibiz.
 
Maide suresi 32.ayetin meali aynen şöyle ;
“İşte bundan dolayı (Tevrat'ta) İsrailoğullarına şöyle yazdık; Kim bir kişiyi, bir kişi karşılığında olmaksızın veya yeryüzünde bir fesata karşılık olmaksızın öldürürse, muhakkak ki o bütün insanları öldürmüş gibidir. Kim de (bir kişinin hayatını kurtarmak suretiyle) yaşatırsa bütün insanları yaşatmış gibi olur. Ve andolsun ki Resûl'lerimiz onlara apaçık deliller ile geldi. Sonra da, şüphesiz onlardan birçoğu, bundan sonra gerçekten yeryüzünde aşırı giden müsrifler oldular”.
Şehzade saltanat kavgasına girmişse İslam devletini yıkıp Müslümanları başsız bırakmak için bir saltanat mücadelesine yeltenmişse elbette şerri hükümlere uygun olarak o tehlikeyi bertaraf ederek insanların huzurunu sağlamak makul mantıklı ve İslami olan bir şey olduğunu herkes kabul eder.
 
Ancak Şehzade Mustafa gibi hiçbir kalkışma ve isyan olmaksızın Hürrem’in kendi evlatlarının önünü açmak adına yaptığı etrikalar sonucu cellatlar tarafından babasının emri ile boğdurulmasını kabul edemem.
 
Tarihi kaynaklar derse ki Mustafa ve bazı paşalar babalarına karşı oyun içindeydiler babası bunun belgesini ele geçirdi ve boğdurdu. Bu suç sabit ise babası gece gizlice cellatlara boğdurmayacaktı ve mahkeme kurup yargıladıktan sonra idam edebilirdi.
 
Osmanlı da olsa, padişah da olsa eğer öldürdükleri şehzade suçsuz ve günahsız ise bu onlara günah ve azap olarak yeter.
 
Yavuz Bahadıroğlu son günlerde katıldığı bir çok etkinlikte eğer şehzadeler öldürülmeseydi Osmanlı çok daha önce yıkılırdı diyor. Ama öldürülen şehzadelerin suçlu olup olmadığını her nedense söylemiyor… Suçsuz bir insanın kanına girmektense varsın zulüm üzere yaşayan bir devlet hiç de olmasın demek bana daha mantıklı geliyor.
 
Bir kişi daha suç işlemeden senin suç işleyeceğinden şüphelendim seni boğduruyorum. Demenin şerri hükümlerde yeri yok.

Bağcılar Times / Hüseyin Çetiner
YORUM EKLE

banner17

banner20